Klasztor:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Jurewicze skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 11.06.2016 16:34 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Kasata zrealizowana

  Data urzędowa kasaty: 12.08.1832 r. Data faktycznej kasaty: 1832 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Jurewicze

Nazwa/y obecna: Юравічы [pol. Jurawiczy, ang. Yuravichy]

Nazwa inna/e: ang. Yurovichi

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Białoruś (Republika Białorusi, Рэспубліка Беларусь), wob. [obw.] miński, raj. [rej.] miński

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Inne przyjęte nazwy polskie: franciszkanie obserwanci, bernardyni, franciszkanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Bracia mniejsi franciszkanie; Zakon Braci Mniejszych Bernardynów;

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Minorum de Observantia; Ordo Fratrum Minorum Bernardinarum

Skrócona nazwa łacińska: OFMObs; OFMBern

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mendykanckie

Początki

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. mińska

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewsko-ruska św. Kazimierza = Provincia Lithuano-Ruthena S. Casimiri

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: mińska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Państwo/Rosja/car Mikołaj I: ukaz z 19.07.1832 "O zniesieniu niektórych rzymskokatolickich klasztorów" (Об упразднении некоторых римско-католических монастырей)
  • Data urzędowa kasaty: 12.08.1832 r.
  • Data faktycznej kasaty: 1832 r.
  • Opis:

   skasowany na mocy ukazu Kolegium Duchownego w Petersburgu nr 1710, z 12.08.1832

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 51.9418 29.5259 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)