Klasztor:
Kanonicy regularni od pokuty, Jużynty skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 11.06.2016 16:44

Zwiń oś czasu
  • Kasata zrealizowana

    Data faktycznej kasaty: 1832 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Jużynty

Nazwa/y obecna: Jūžintai

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
  • Litwa (Republika Litewska ), aps. [okr.] poniewieski, raj. [rej.] rakiszecki

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Kanonicy regularni od pokuty

Inne przyjęte nazwy polskie: biali augustyni, cyriacy, markowie (marki), rogacze

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Kanonicy regularni od pokuty

Obrządek: inny

Początki

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: dependencja

Charakter dependencji: rezydencja

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. wileńska

Kraina historyczna: Litwa właściwa

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewska

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: wileńska

Kasata

Kasaty 1773-1914
    • Rodzaj: zrealizowana
    • Data faktycznej kasaty: 1832 r.

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 55.7749 25.6762 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)