Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Duchacy, Kalisz (Duch Święty)
Aleksander Nowowiejski, kanonik i oficiał kaliski, wzywa Cypriana Sporkowicza, przełożonego konwentu Św. Ducha w Kaliszu do wypłacenia służącej Barbarze 15 marek, 1692 r.
wprowadzono: 14.03.2014 15:12 | ost. aktualizacja: 14.03.2014 15:12
Aleksander Nowowiejski, prepozyt w Dzietrzykoniu, kanonik i oficiał kaliski, wzywa Jakuba Konarzewskiego, jego żonę Urszulę oraz Karola Tarleckiego, przełożonego konwentu Św. Ducha de Saxia w Kaliszu, w sprawie oddania duchakom kaliskim posiadłości zw. "Piątkowska" na Przedmieściu Toruńskim, 1687 r.
wprowadzono: 14.03.2014 15:12 | ost. aktualizacja: 14.03.2014 15:12
Andrzej Piątkiewicz, kanonik i Aleksander Gembarth, oficiał kaliski, wzywają Erminolda Babczewskiego, przełożonego klasztoru Św. Ducha i Eleonorę Lubomirską, w celu wypłacenia przez nią czynszu ze wsi Piątek dla biednych w szpitalu Św. Ducha., 1756 r.
wprowadzono: 14.03.2014 15:12 | ost. aktualizacja: 14.03.2014 15:12
Andrzej Piątkiewicz, kanonik i Aleksander Gembarth, oficiał kaliski, wzywają Erminolda Babczewskiego, przełożonego konwentu Św. Ducha, do wypłacenia Ludwice i Apolonii, córkom obywatela miasta Walewicza, 195 tynfów, 1755 r.
wprowadzono: 14.03.2014 15:12 | ost. aktualizacja: 14.03.2014 15:12
Andrzej Piątkiewicz, kanonik i Aleksander Gembarth, oficiał kaliski, wzywają Erminolda Babczewskiego, przełożonego konwentu Św. Ducha i Michała Micikiewicza, obywatela miasta, w sprawie umowy z r. 1683 oraz wypłacenia czynszu kanonikom regularnym Św. Ducha w Kaliszu, 1755 r.
wprowadzono: 14.03.2014 15:12 | ost. aktualizacja: 14.03.2014 15:12
Andrzej Piątkiewicz, kanonik i Aleksander Gembarth, oficiał kaliski, wzywają przed swój sąd Antoniego Biernackiego, syna skarbnika, w sprawie wypłacenia procentów od sumy 200 florenów Erminoldowi Babczewskiemu, proboszczowi kościoła Św. Ducha., 1755 r.
wprowadzono: 14.03.2014 15:12 | ost. aktualizacja: 14.03.2014 15:12
Andrzej Piątkiewicz, kustosz kościoła kolegialnego i Aleksander Gembarth, oficiał w Kaliszu, wzywają Erminolda Babczewskiego, z zakonu Ducha Św. De Saxia, do wypłacenia Ludwice i Apolonii Walewiczównom 195 tynfów, 1755 r.
wprowadzono: 14.03.2014 15:12 | ost. aktualizacja: 14.03.2014 15:12
Andrzej Piątkiewicz, kustosz kościoła kolegialnego i kanonik oraz Aleksander Gembarth, oficiał kaliski, pozwalają radnym miasta Kalisza załatwiać z konwentem duchaków sprawy propinacji, 1758 r.
wprowadzono: 14.03.2014 15:12 | ost. aktualizacja: 14.03.2014 15:12
Franciszek Radoliński, oficiał kaliski, wzywa Andrzeja Minszewskiego, właściciela wsi Leziona, do wypłacenia Ermindolowi Babczewskiemu należnego czynszu, 1759 r.
wprowadzono: 14.03.2014 15:12 | ost. aktualizacja: 14.03.2014 15:12
Franciszek Radoliński, oficiał kaliski, wzywa Mateusza Lichońskiego, przełożonego klasztoru Św. Ducha w Kaliszu, w sprawie wykonania dekretu z 19 X 1759, 1759 r.
wprowadzono: 14.03.2014 15:12 | ost. aktualizacja: 14.03.2014 15:12

1 2 3