Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Duchacy, Kalisz (Duch Święty)
Privilegia fundationum locorum ordinis s. Spiritus De Saxia in regno Poloniae existentium, XVII wiek
wprowadzono: 14.02.2014 13:49 | ost. aktualizacja: 14.02.2014 13:49
Protokoły posiedzeń kapituł prowincjalnych zakonu Ducha Św. (Ordinis Sancti spiritus de Saxia) w Polsce oraz akta wizytacji klasztorów w Krakowie, Sandomierzu, Kaliszu, probostwa w Biskupicach i prepozytury w Stawiszynie, 1634 - 1785 r.
wprowadzono: 14.03.2014 15:12 | ost. aktualizacja: 14.03.2014 15:12
Stanisław Burzyński, oficiał kaliski, rozstrzyga spór między Jakubem Suliszewskim, przełożonym klasztoru Św. Ducha i Zygmuntem Zarankiem, rektorem konwentu jezuitów w Kaliszu, XVIII wiek
wprowadzono: 14.03.2014 15:12 | ost. aktualizacja: 14.03.2014 15:12
Stefan Pisklewicz, przełożony konwentu Św. Ducha w Kaliszu, pozwala Walentemu i Katarzynie Stęporkom mieszkać w domu zbudowanym na gruntach klasztornych, 1750 r.
wprowadzono: 14.03.2014 15:12 | ost. aktualizacja: 14.03.2014 15:12
Władysław Łubieński, arcybiskup gnieźnieński, wzywa proboszcza kościoła św. Ducha w Kaliszu i inne osoby w sprawie płacenia mesznego, 1759 r.
wprowadzono: 14.03.2014 15:12 | ost. aktualizacja: 14.03.2014 15:12
"Zbiór niektórych aktów w Środzie odbytych czyli Lauda Sredensia r. 1680-1699", XVII wiek
wprowadzono: 15.04.2014 09:42 | ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03
Zygmunt król potwierdza dokument Jana Elhotha, kanonika i oficjała krakowskiego, który inseruje 4 dokumenty dotyczące uposażenia szpitala Św. Ducha poza murami m. Kalisza, 01.09.1539 r.
wprowadzono: 30.09.2015 14:26 | ost. aktualizacja: 30.09.2015 14:26

1 2 3