Klasztor:
Dominikanie, Kalwaria Żmudzka (Zaśnięcia NMP) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 11.06.2016 18:56

Zwiń oś czasu
  • Kasata zrealizowana

    Data faktycznej kasaty: 1889 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Kalwaria Żmudzka

Nazwa/y obecna: Žemaičių Kalvarija

Nazwa inna/e: ros. Жемайчіу-Кальварія [pol. Żemajczіu-Kalwarіia, ang. Zhemaychіu-Kal'varіya]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
  • Litwa (Republika Litewska ), aps. [okr.] telszański, raj. [rej.] płungiański

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Dominikanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Kaznodziejów

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Skrócona nazwa łacińska: OP

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, mendykanckie

Początki

Opis:

W latach 1781-1824 dominikanie zbudowali barokowo-klasycystyczny kościół p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, który zastąpił wcześniejszy p.w. Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: Zaśnięcia NMP

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. kowieńska

Kraina historyczna: Litwa właściwa

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewska pw. św. Anioła Stróża = Provincia Lithuana S. Angelí Custodis

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: żmudzka

Kasata

Kasaty 1773-1914
    • Rodzaj: zrealizowana
    • Data faktycznej kasaty: 1889 r.

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 56.1102 22.0094 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

Foto

autor: Tadas12
źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Tel%C5%A1i%C5%B3_kunig%C5%B3_seminarijos_propedeutinis_kursas_%C5%BDemai%C4%8Di%C5%B3_Kalvarijoje.JPG