Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Dominikanie, Kalwaria Żmudzka (Zaśnięcia NMP)
Encyklika o. Jacka Starzeńskiego, Prowincjała Prowincji Litewskiej św. Aniołów Stróżów, skierowana dnia 1 III 1811 r. do prefektów i profesorów O.P. nauczających w szkołach publicznych prowadzonych przez Dominikanów na terenie tejże Prowincji, marzec 1811
wprowadzono: 27.05.2014 10:20 | ost. aktualizacja: 27.05.2014 10:20
"Historia Szkoły Powiatowej Kalwaryiskiey"
wprowadzono: 27.05.2014 10:20 | ost. aktualizacja: 27.05.2014 10:20
Inwentarz Biblioteki Klasztoru OO. Dominikanów w Kalwarii na Żmudzi z 1820 r., 1820 r.
wprowadzono: 31.03.2014 12:29 | ost. aktualizacja: 31.03.2014 12:29
Kopie raportów do Imperatorskiego Wileńskiego Uniwersytetu z lat 1830 – 1835, 1830 - 1835 r.
wprowadzono: 27.05.2014 10:20 | ost. aktualizacja: 27.05.2014 10:20
„Kopije raportów do Imperatorskiego Wileńskiego Uniwersytetu 1814 Ru Xbra 27. Dnia od Szkoły wspisywaiąca się Kalwaryjskiej” Tyt. Wewnątrz: „Rapport o Dyrektorach i Uczniach stosownie do Zalecenia i Statutowego wzoru Dyrektorowi Szkół Gubernij Wileńskiey, grudzień 1814
wprowadzono: 27.05.2014 10:20 | ost. aktualizacja: 27.05.2014 10:20
"Kopije Rapportów do Imperatorskiego Wileńskiego Uniwersytetu 1821 r. sporządzona", 1821 r.
wprowadzono: 27.05.2014 10:20 | ost. aktualizacja: 27.05.2014 10:20
"Księga w Którey się zapisują Książki z Kancellaryi Uniwersytetu od Dnia 1 Sierpnia Ru 1816. do Szkoły Publiczney Kalwaryyskiey przysyłaiące się – w Roku 1816. Mca Sierpnia 10. Dnia sporządzona – przez X. Augustyna Pawłowskiego tychże Szkół podpisana", 1816 r.
wprowadzono: 27.05.2014 10:20 | ost. aktualizacja: 27.05.2014 10:20
"Księga Złota Służąca do Zapisywania Uczniów, którzy w czasie pobytu swojego w Szkołach, rzetelny dali dowód: przykładnych Obyczajów, chwalebney ku Zwierzchnikom uległości, usilney w przykładaniu się do Nauk pilności, akuratnego obowiązków dopełnienia, po, 1823 - 1829 r.
wprowadzono: 27.05.2014 10:20 | ost. aktualizacja: 27.05.2014 10:20
Listy w sprawie szkoły i klasztoru OO. Dominikanów w Kalwarii Żmudzkiej., 1852 - 1914 r.
wprowadzono: 27.05.2014 10:20 | ost. aktualizacja: 27.05.2014 10:20
Notatki dotyczące historii Gimnazjum przy Klasztorze OO. Dominikanów w Kalwarii Żmudzkiej, 1803 – 1836, 1803 - 1836 r.
wprowadzono: 27.05.2014 10:20 | ost. aktualizacja: 27.05.2014 10:20

1 2