Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Dominikanie, Kalwaria Żmudzka (Zaśnięcia NMP)
Высочайшее повеление о м-рях Тельшевском бернардинов и Кальварийском доминиканцев / Rozkaz carski o klasztorach bernardynów w Telszach i dominikanów w Kalwarii Żmudzkiej., 1832 r.
wprowadzono: 02.07.2014 16:15 | ost. aktualizacja: 02.07.2014 16:15