Ostatni zakonnicy

powiązane z klasztorem
Dominikanie, Kalwaria Żmudzka (Zaśnięcia NMP)
Dowgiałło, (im. zak.:) Rajmund (Dominikanie)
wprowadzono: 24.05.2016 21:47 | ost. aktualizacja: 24.05.2016 21:47
Olszewski, (im. zak.:) Piotr (Dominikanie)
wprowadzono: 24.05.2016 22:20 | ost. aktualizacja: 24.05.2016 22:20
Sarosiek (Dominikanie)
wprowadzono: 24.05.2016 22:16 | ost. aktualizacja: 24.05.2016 22:16