Klasztor:
Bazylianie, Kamieniec Podolski skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 11.06.2016 19:04

Zwiń oś czasu
  • Kasata zrealizowana

    Data faktycznej kasaty: 1795 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Kamieniec Podolski

Nazwa/y obecna: Кам'янець-Подільський [pol. Kamjaneć-Podilśkyj, Kamjanecʹ-Podilʹsʹkyj; ang. Kam'yanets’-Podil’S’Kyy]

Nazwa inna/e: niem. Kamjanez-Podilskyj, ang. Kamianets-Podilskyi, lit. Podolės Kamenecas, ros. Каменец-Подольский [pol. Kamieniec-Podolskij, ang. Kamenets-Podol'skiy]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
  • Ukraina (Украина), obł. [obw.] chmielnicki, raj. [rej.] kamieniecki

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Bazylianie

Inne przyjęte nazwy polskie: bazyljanie; Bazylianie św. Jozafata, Василіянський Чин святого Йосафата; Bazyliański Zakon Świętego Jozafata; Zakon Bazylianów św. Jozafata; Ordo Basilianus sancti Josaphat

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Świętego Bazylego Wielkiego

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Sancti Basilii Magni Ruthenorum

Skrócona nazwa polska: ukr. ЧСВВ

Skrócona nazwa łacińska: OSBM

Obrządek: greckokatolicki (unicki)

Typ zgromadzenia: Kontemplacyjne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mnisze

Początki

Kraina historyczna: Podole

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: monaster

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. podolska

Kraina historyczna: Podole

Arcybiskupstwo: mohylewskie unickie

Diecezja: kamieniecka

Kasata

Kasaty 1773-1914
    • Rodzaj: zrealizowana
    • Data faktycznej kasaty: 1795 r.

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 48.6785 26.5814 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

Foto

widok współczesny, za: http://www.garnek.pl/aniajak/2664001/kamieniec-podolski-cerkiew