Klasztor:
Karmelici, Białynicze (Wniebowzięcie NMP) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 29.03.2016 18:10 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1623 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1832 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Białynicze

Nazwa/y obecna: Бєлиничі [pol. Bєłиnиczi, ang. Bєlиnиchi];

Nazwa inna/e: ros. Белыничи [pol. Biełyniczi, ang. Belynichi]; ang. Byialynichy

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Białoruś (Republika Białorusi, Рэспубліка Беларусь), obł. [obw.] mohylewski, raj. [rej.] białynicki

Stan zachowania

Stan zachowania: nie zachowany

Istniejące obiekty: kościół i klasztor wysadzone w powietrze w l. 60 i 70. XX w. W na tym miejscu zbudowano cerkiew prawosławną.

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Karmelici

Inne przyjęte nazwy polskie: karmelici trzewiczkowi

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo

Skrócona nazwa łacińska: OCarm

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, kleryckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1623 r.

Opis:

Fund. Lew Sapieha, PSB, 35, s. 102.

Państwo: Polska/[I] Rzeczpospolita Obojga Narodów

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: Wniebowzięcie NMP

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. mohylewska

Kraina historyczna: Ruś Biała

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: mohylewska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1832 r.
  • Opis:

   przekazany diecezji, 1859 pożar, odbudowa i rozbudowa, 12.04.1876 zamknięty, przekazany prawosławnym  na monaster. Ten skasowany 1918, cerkiew zamknięta 1924 i zamieniona na muzeum ateizmu. Rozebrane wieża i kopuła. W latach 60. XX w. wysadzili w powietrze kościół, a w latach 70. klasztor. W 1996 roku na jego miejscu zbudowano cerkiew prawosławną, w której czczona jest Matka Boża Białynicka (wiki)

Przejęcie

Przejęcie 1773-1914 przez:

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 53.994312 29.708662 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

Foto

Widok na zespół klasztorny w XIX w.
autor: Napoleon Orda. 20.06.2009. 
Za: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Catholic_Church_in_Bia%C5%82yni%C4%8Dy,_Napaleon_Orda.jpg