Klasztor:
Misjonarze, Kamieniec Podolski skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 11.06.2016 19:26

Zwiń oś czasu
  • Kasata zrealizowana

    Data faktycznej kasaty: 1842 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Kamieniec Podolski

Nazwa/y obecna: Кам'янець-Подільський [pol. Kamjaneć-Podilśkyj, Kamjanecʹ-Podilʹsʹkyj; ang. Kam'yanets’-Podil’S’Kyy]

Nazwa inna/e: niem. Kamjanez-Podilskyj, ang. Kamianets-Podilskyi, lit. Podolės Kamenecas, ros. Каменец-Подольский [pol. Kamieniec-Podolskij, ang. Kamenets-Podol'skiy]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
  • Ukraina (Украина), obł. [obw.] chmielnicki, raj. [rej.] kamieniecki

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Misjonarze

Inne przyjęte nazwy polskie: Lazaryści

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zgromadzenie Księży Misjonarzy Świętego Wincentego à Paulo

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Congregatio Missionis

Skrócona nazwa łacińska: CM

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, kleryckie

Początki

Kraina historyczna: Podole

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: seminarium zewn.

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. podolska

Kraina historyczna: Podole

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewsko-ruska = Provincia Lithuano-Rutheniae

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: kamieniecka

Kasata

Kasaty 1773-1914
    • Rodzaj: zrealizowana
    • Data faktycznej kasaty: 1842 r.

Mapa

Lokalizacja: hipotetyczna

Geolokalizacja: 48.6833 26.5833 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

  • działa, Gach Piotr Paweł, Struktury i działalność duszpasterska zakonów męskich na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska w latach 1773-1914, Lublin, 1999, ss. 675