Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Cystersi, Kamieniec Ząbkowicki (NMP, św. Jakub ap. (Większy))
Akta Büschinga, t. 5: Vol. V. 4 Februar 1812–14 Juni 1812, List Büschinga do administracji klasztoru w Kamieńcu Ząbkowickim, 1812 r.
wprowadzono: 10.02.2016 14:34 | ost. aktualizacja: 10.02.2016 14:54
Akta Büschinga, t. 4, List Büschinga do GKS w sprawie bibliotek, archiwów i zbiorów artystycznych w klasztorach w Dzierżoniowie, Henrykowie, Ziębicach, (?), Bardzie, Kamieńcu Ząbkowickim oraz w klasztorach minorytów i franciszkanów Kłodzku, 1811 r.
wprowadzono: 10.02.2016 14:33 | ost. aktualizacja: 10.02.2016 14:50
Akta Büschinga, t. 5: Vol. V. 4 Februar 1812–14 Juni 1812, List GKS do Büschinga w sprawie bibliotek klasztorów cystersów w Kamieńcu Ząbkowickim i Bardzie, 1812 r.
wprowadzono: 10.02.2016 14:34 | ost. aktualizacja: 10.02.2016 14:54
Akta Büschinga, t. 5: Vol. V. 4 Februar 1812–14 Juni 1812, List GKS do Büschinga w sprawie sekularyzacji klasztorów cystersów w Kamieńcu Ząbkowickim i Henrykowie, 1812 r.
wprowadzono: 10.02.2016 14:34 | ost. aktualizacja: 10.02.2016 14:54
Akta Büschinga, t. 4, Pismo Büschinga do GKS dotyczące klasztorów w Nysie, Henrykowie, Kamieńcu Ząbkowickim, Ząbkowicach Śląskich, Ziębicach, Kłodzku, kanoników regularnych na Piasku we Wrocławiu, 1812 r.
wprowadzono: 10.02.2016 14:34 | ost. aktualizacja: 10.02.2016 14:50