Ostatni zakonnicy

powiązane z klasztorem
Cystersi, Kamieniec Ząbkowicki (NMP, św. Jakub ap. (Większy))
Aulich, (im. zak.:) Procopius (Cystersi)
wprowadzono: 26.05.2016 12:37 | ost. aktualizacja: 26.05.2016 12:37
Bieneck, (im. zak.:) Ignatius (Cystersi)
wprowadzono: 26.05.2016 13:05 | ost. aktualizacja: 26.05.2016 13:05
Cebula, (im. zak.:) Mathias (Cystersi)
wprowadzono: 26.05.2016 13:18 | ost. aktualizacja: 26.05.2016 13:18
Dastig, (im. zak.:) Aegidius (Cystersi)
wprowadzono: 26.05.2016 12:42 | ost. aktualizacja: 26.05.2016 12:42
Frömrich, (im. zak.:) Gregor (Cystersi)
wprowadzono: 25.05.2016 20:53 | ost. aktualizacja: 25.05.2016 21:14
Gotsche, (im. zak.:) Benediktus (Cystersi)
wprowadzono: 26.05.2016 12:09 | ost. aktualizacja: 26.05.2016 12:13
Grüner, (im. zak.:) Franziskus (Cystersi)
wprowadzono: 26.05.2016 12:18 | ost. aktualizacja: 26.05.2016 12:18
Günther, (im. zak.:) Petrus (Cystersi)
wprowadzono: 25.05.2016 21:39 | ost. aktualizacja: 25.05.2016 21:39
Hanisch, (im. zak.:) Jakobus (Cystersi)
wprowadzono: 26.05.2016 12:31 | ost. aktualizacja: 26.05.2016 12:31
Henmann, (im. zak.:) Florian (Cystersi)
wprowadzono: 26.05.2016 12:55 | ost. aktualizacja: 26.05.2016 12:55

1 2 3 4 5