Ostatni zakonnicy

powiązane z klasztorem
Cystersi, Kamieniec Ząbkowicki (NMP, św. Jakub ap. (Większy))
Hoffmann, (im. zak.:) Placyd (Cystersi)
wprowadzono: 09.10.2015 22:32 | ost. aktualizacja: 09.10.2015 22:32
Hoffmann, (im. zak.:) Plazidus (Cystersi)
wprowadzono: 25.10.2015 01:17 | ost. aktualizacja: 25.10.2015 01:17
Hoffmann, (im. zak.:) Placyd (Cystersi)
wprowadzono: 25.05.2016 20:34 | ost. aktualizacja: 25.05.2016 20:34
Jäschke, (im. zak.:) Albericus (Cystersi)
wprowadzono: 26.05.2016 12:39 | ost. aktualizacja: 26.05.2016 12:39
Kauffmann, (im. zak.:) Dionysius (Cystersi)
wprowadzono: 26.05.2016 12:34 | ost. aktualizacja: 26.05.2016 12:34
Klahr, (im. zak.:) Malachias (Cystersi)
wprowadzono: 26.05.2016 12:03 | ost. aktualizacja: 26.05.2016 12:03
Klose, (im. zak.:) Gerardus (Cystersi)
wprowadzono: 26.05.2016 12:59 | ost. aktualizacja: 26.05.2016 12:59
Knittich, (im. zak.:) Gabriel (Cystersi)
wprowadzono: 26.05.2016 12:52 | ost. aktualizacja: 26.05.2016 12:52
Kupp, (im. zak.:) o. Daniel (Cystersi)
wprowadzono: 25.05.2016 21:37 | ost. aktualizacja: 25.05.2016 21:37
Kurek, (im. zak.:) Constantin (Cystersi)
wprowadzono: 26.05.2016 12:46 | ost. aktualizacja: 26.05.2016 12:46

1 2 3 4 5