Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Bartolomici, Kielce (Trójca Święta)
Akta Księży Wspólnego Życia dotyczące Seminarium Duchownego w Kielcach, 1811 - 1835 r.
wprowadzono: 18.09.2015 14:09 | ost. aktualizacja: 18.09.2015 14:09
Dialectica et Logica, 1712 - 1714 r.
wprowadzono: 14.02.2014 13:48 | ost. aktualizacja: 14.02.2014 13:48
Hasła według alfabetu dla mówcóe z dodatkiem modlitw i poezji, XVIII wiek
wprowadzono: 14.02.2014 13:48 | ost. aktualizacja: 14.02.2014 13:48
Indifferentyzm albo obojętność w wierze ku strzeżeniu się tak szkodliwey choroby indyfferendystów i libertynów, którzy różność religii za nic mają podług swojey wartości, opisany i zbity od X. Józefa Binera Soc. Jesu po niemiecku wydany, a tu z skrócenie, 1800 r.
wprowadzono: 14.02.2014 13:47 | ost. aktualizacja: 14.02.2014 13:47
Katechizm spisany przez ks. Adama Groszewskiego misjonarza w Wilnie, 1760 r.
wprowadzono: 14.02.2014 13:48 | ost. aktualizacja: 14.02.2014 13:48
Komentarz do Apokalipsy św. Jana, 1784 r.
wprowadzono: 14.02.2014 13:47 | ost. aktualizacja: 14.02.2014 13:47
Komentarz do Filozofii Arystotelesa, 1742 r.
wprowadzono: 14.02.2014 13:48 | ost. aktualizacja: 14.02.2014 13:48
Konferencje, kazania, rozważani, 1761 r.
wprowadzono: 14.02.2014 13:48 | ost. aktualizacja: 14.02.2014 13:48
Miscelanea. Pobudki… Historie… Zbior rytmów duchowych, panegirycznych, 1802 - 1818 r.
wprowadzono: 14.02.2014 13:48 | ost. aktualizacja: 14.02.2014 13:48
Miscelanea. Zbiór różnych wiadomości, poematów, dokumentów. Zebrał X. Petrycy Skaradziewicz, 1821 - 1848 r.
wprowadzono: 14.02.2014 13:48 | ost. aktualizacja: 14.02.2014 13:48

1 2 3 4 5 6 7 ... 13