Klasztor:
Misjonarze, Białystok (Wniebowzięcie NMP) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 14.01.2016 13:11

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1806 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data urzędowa kasaty: 08.12.1842 r. Data faktycznej kasaty: 1843 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Białystok

Nazwa inna/e: ukr. Білосток [pol. Biłostok, ang. Bilostok]; lit. Balstogė, ros. Белосток [pol. Biełostok, ang. Belostok], biał. Горад Беласток [pol. Horad Biełastok, ang. Horad Byelastok], jid. ביאַליסטאָק

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Parafia Wniebowzięcia NMP (Kościół Wniebowzięcia NMP), Parafia Wniebowzięcia NMP, ul. Kościelna 2, 15-087, Białystok, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. podlaskie, pow. białostocki, email: parafia@katedrabialostocka.pl

Stan zachowania

Stan zachowania: zachowany

Istniejące obiekty: Kościół Farny (stary) przy Zespole Bazyliki Archikatedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Białymstoku

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Misjonarze

Inne przyjęte nazwy polskie: Lazaryści

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zgromadzenie Księży Misjonarzy Świętego Wincentego à Paulo

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Congregatio Missionis

Skrócona nazwa łacińska: CM

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, kleryckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1806 r.

Opis:

Misjonarzy do Białegostoku sprowadziła w 1806 r. Izabella Branicka. Zajęli się działalnością parafialną przy kościele Wniebowzięcia NMP (Wieczorek, s. 122). W latach 1820-1843 prowadzili Seminarium Duchowne dla archidiakonatu białostockiego (strona parafii). Zajmowali się również nauczaniem dzieci w szkole parafialnej (Wołyniak, s. 21-22).

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: seminarium zewn.

Wezwanie kościoła: Wniebowzięcie NMP

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. grodzieńska

Kraina historyczna: Podlasie

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewsko-ruska = Provincia Lithuano-Rutheniae

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: wileńska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Państwo/Rosja/car Mikołaj I: ukaz z 8.12.1842 o likwidacji Zgromadzenia Misji na terenie Rosji
  • Data urzędowa kasaty: 08.12.1842 r.
  • Data faktycznej kasaty: 1843 r.
  • Opis:

   Po kasacie Seminarium Duchowne w Białymstoku przestało istnieć (strona parafii). Kościół funkcjonował nadal, jako kościół parafialny (Wołyniak, s. 22)

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 53.132511 23.162708 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Wołyniak [Jan Marek Giżycki], Księża Misyonarze w Zasławiu i Bałymstoku, Kraków, 1913, s. 21-22
 • Wieczorek Agnieszka, Misje ludowe Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo na terenie Rzeczypospolitej od połowy XVII do początku XIX wieku, Toruń, 2014, s. 122

Foto

Kościół Wniebowzięcia NMP
Autor: Jan Bogdan Boczko
Za: http://www.radzima.org/pl/bialystok/4136.html