Klasztor:
Dominikanie, Kijów (św. Mikołaj) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 17.06.2016 18:25 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
  • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

    ok. 1380
Przejęty od:
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Kijów

Nazwa/y obecna: Київ [pol. Kyjiw, ang. Kyyiv]

Nazwa inna/e: ros. Киев [pol. Kijew, ang. Kiyev]; ang. Kiev, Kyiv; niem. Kiew

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
  • Ukraina (Украина), obł. [obw.] kijowski

Stan zachowania

Stan zachowania: nie zachowany

Istniejące obiekty: Kościół i klasztor położony był na Biskupiu, historycznej niwie przylegającej do dzielnicy Padół, między Wzgórzem Zamkowym, Wałem Dolnym a Szczekawicą, przy Żytnim Targu

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Dominikanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Kaznodziejów

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Skrócona nazwa łacińska: OP

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: ok. 1380

Opis:

Dominikanie wrócili ok. 1380 r., kościół i klasztor drewniane, spalone przez Tatarów 1416 i 1482, przetrwał do XVI w.

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: św. Mikołaj

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Polska/[I] Rzeczpospolita Obojga Narodów

Jednostka podziału administracyjnego: woj. kijowskie

Kraina historyczna: Ukraina

Prowincja / Archimandria: Prowincja ruska pw. św. Jacka = Provincia Russiae Sancti Hyacinthi

Arcybiskupstwo: kijowskie

Diecezja: kijowska

Likwidacja nie poprzez kasatę

Przenosiny:
  • ok. 1620:
    • Przyczyny, podstawy prawne: nowa fundacja
Wcześniej zajmowany przez:

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 50.4667 30.5106 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

  • Trajdos Tadeusz M., Kościół katolicki na ziemiach ruskich Korony i Litwy za panowania Władysława II Jagiełły (1386-1434), Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź, 1983, s. 48-53

Foto

Nieistniejący kościół klasztorny w XVII w. wg obrazu: Nagorna Ludmiła, płótno, olej, 70 x 80, Kijów, 2006. Za: http://pallotyni.kiev.ua/pl/?g-089