Klasztor:
Cystersi, Kimbarówka (Święty Krzyż) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 21.02.2017 01:36

Zwiń oś czasu
 • Kasata zrealizowana

  Data urzędowa kasaty: 1842 r. Data faktycznej kasaty: 1864 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Kimbarówka

Nazwa/y obecna: Мазыр [pol. Mazyr, ang. Mazyr]

Nazwa inna/e: pol. Mozyrz, niem. Masyr, ang. Mazyr, ros. Мозырь [pol. Mozyrʹ, ang. Mozyr']

Nazwa własna / przyjęta klasztoru: Vallis Umbrosa; Ciemna Dolina

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Cystersi

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Cystersów

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Cisterciensis; Sacer Ordo Cistersiensis

Skrócona nazwa łacińska: OCist

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Kontemplacyjne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, mnisze

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: dependencja

Charakter domu samodzielnego: prepozytura

Wezwanie kościoła: Święty Krzyż

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. mińska

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: mińska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data urzędowa kasaty: 1842 r.
  • Data faktycznej kasaty: 1864 r.
  • Opis:

   -wykupienie terenu i budynków przez miasto Mozyrz. - urządzenie fabryki zapałek i mebli pod koniec XIX w., w budynkach poklasztornych (wnętrze klasztoru oraz kościoła zostało całkowicie przebudowane i przystosowane do potrzeb fabryki. Wieże kościoła zostały rozebrane, zachowała się tylko częściowo fasada kościoła.) - Po II wojnie światowej kościół przebudowano na szkołę a w klasztorze urządzono internat.

Mapa

Lokalizacja: hipotetyczna

Geolokalizacja: 52.0500 29.2666 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Bieńkowski Ludomir, Ankieta zakonna Garampiego z 1773 roku. Podstawa źródłowa do tabel nr 1-69, [w:] Bieńkowski Ludomir, Kłoczowski Jerzy, Sułowski Zygmunt (red.), Zakony męskie w Polsce w 1772 roku. Ordines regulares virorum in Polonia anno 1772, (Materiały do Atlasu Historycznego Chrześcijaństwa w Polsce, 1), Lublin, 1972, s. 204 nr 4
 • Gach Piotr Paweł, Struktury i działalność duszpasterska zakonów męskich na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska w latach 1773-1914, Lublin, 1999, s. 403 nr 1
 • Gach Piotr Paweł, Struktury i działalność duszpasterska zakonów męskich na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska w latach 1773-1914, Lublin, 1999, s. 473 nr 1