Ostatni zakonnicy

powiązane z klasztorem
Cystersi, Kimbarówka (Święty Krzyż)
Makowelski, (im. zak.:) o. Eugeniusz (Cystersi)
wprowadzono: 27.05.2016 12:43 | ost. aktualizacja: 27.05.2016 12:43
Małyszewicz, (im. zak.:) Wawrzyniec (Cystersi)
wprowadzono: 27.05.2016 12:28 | ost. aktualizacja: 27.05.2016 12:28
Szłoziewicz, (im. zak.:) Robert (Cystersi)
wprowadzono: 27.05.2016 12:32 | ost. aktualizacja: 27.05.2016 12:32
Tomaszewski, (im. zak.:) Benedykt (Cystersi)
wprowadzono: 27.05.2016 12:50 | ost. aktualizacja: 27.05.2016 12:50
Benedykt Podgórski (Cystersi)
wprowadzono: 27.05.2016 13:05 | ost. aktualizacja: 27.05.2016 13:05
Bernard Szyszko (Cystersi)
wprowadzono: 27.05.2016 13:02 | ost. aktualizacja: 27.05.2016 13:02
Maurycy Ostrowski (Cystersi)
wprowadzono: 27.05.2016 13:12 | ost. aktualizacja: 27.05.2016 13:12
Placyd Woliński (Cystersi)
wprowadzono: 27.05.2016 13:10 | ost. aktualizacja: 27.05.2016 13:10
Stefan Żuk (Cystersi)
wprowadzono: 27.05.2016 13:07 | ost. aktualizacja: 27.05.2016 13:07

1 2