Klasztor:
Dominikanie, Klimówka (Trójca Święta) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 17.06.2016 19:00

Zwiń oś czasu
  • Kasata zrealizowana

    Data faktycznej kasaty: 1832 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Klimówka

Nazwa inna/e: lit. Klimuvka, biał. Клімоўка [pol. Клімоўка, Kłimouka; ang. Klimowka]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
  • Parafia Świętej Trójcy i św. Dominika (klasztor dominikanów), Klimówka 28,, 16-123, Kuźnica Białostocka, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. podlaskie, pow. sokólski

Dodatkowe informacje o położeniu: gmina Kuźnica

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Dominikanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Kaznodziejów

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Skrócona nazwa łacińska: OP

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, mendykanckie

Początki

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: Trójca Święta

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. mohylewska

Kraina historyczna: Podlasie

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewska pw. św. Anioła Stróża = Provincia Lithuana S. Angelí Custodis

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: wileńska

Kasata

Kasaty 1773-1914
    • Rodzaj: zrealizowana
    • Data faktycznej kasaty: 1832 r.
    • Rodzaj: częściowa

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 53.4390 23.6845 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

Foto

Kościół po klasztorze dominikanów. Autor: Rhn mk1
źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Klimowka-kosciol-wejscie.jpg