Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Kanonicy regularni św. Augustyna, Kłobuck (św. Marcina)
Camillus Cybe, patriarcha konstantynopolitański i audytor kurii rzymskiej, zaświadcza, że Andrzej Ksawery Lisowiecki, proboszcz klasztoru kłobuskiego kanoników laterańskich, pozwał prokuratora kurii biskupiej w Krakowie, 08.07.1721 r.
wprowadzono: 30.09.2015 14:26 | ost. aktualizacja: 30.09.2015 14:26
Duodecem labores in via ipsissima quintae essentiae, ab auctore Ludovico Favrat, Adamus Sadowski Can. Reg. Later. Ecclesiae Kłobucensis praepositus saluti proximorum periodo laconico collegit anno 1815, 1815 r.
wprowadzono: 15.04.2014 08:52 | ost. aktualizacja: 15.04.2014 08:52
Kazimierz Jagiellończyk, król wydaje klasztorowi kłobucińskiemu Kanoników Regularnych św. Augustyna diecezji krakowskiej przywilej na sadzawkę gocławską, położoną między Lubidzą i Kamykiem oraz na grunt pod Kłobuckiem, 27.05.1469 r.
wprowadzono: 08.04.2014 12:02 | ost. aktualizacja: 08.04.2014 12:02
Kazimierz Jagiellończyk, król wydaje klasztorowi kłobucińskiemu Kanoników Regularnych św. Augustyna diecezji krakowskiej przywilej na sadzawkę gocławską, położoną między Lubidzą i Kamykiem oraz na grunt pod Kłobuckiem, 27.05.1469 r.
wprowadzono: 27.05.2015 13:12 | ost. aktualizacja: 27.05.2015 13:12
Księga rachunków gospodarczych klasztoru kanoników regularnych św Augustyna w Kłobucku, 1466 - 1518 r.
wprowadzono: 15.04.2014 11:48 | ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03
Marcin Szyszkowski, bp krakowski, funduje, eryguje i uposaża kościół pod wezwaniem św. Mikołaja we wsi Truskolassy uzależniając go od kościoła macierzystego w Kłobucku, 14.10.1626 r.
wprowadzono: 19.06.2015 08:13 | ost. aktualizacja: 19.06.2015 08:13
Mikołaj Strasz z Białaczowa, sędzia i Jan Minor z Biechowa, podsędek ziemi krakowskiej poświadczająm że Lasota z Mokrej zeznał, iż sprzedał w obecności nieżyjącego już Jana z Brodowic podsędka ziemi krakowskiej, swoje dziedzictwo w Mokrej konwentowi w Kło, 1504 r.
wprowadzono: 15.04.2014 11:50 | ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03
Odpis fragmentu księgi rachunkowej klasztoru kanoników regularnych w Kłobucku dot lat 1468-1469, 1468 - 1469 r.
wprowadzono: 15.04.2014 11:50 | ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03