Klasztor:
Karmelici, Kłodawa (Wniebowzięcie NMP) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 18.06.2016 10:29

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1691 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data urzędowa kasaty: 1832 r. Data faktycznej kasaty: 1864 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Kłodawa

Nazwa inna/e: niem. Tonningen (1940–1945), lit. Klodava, ros. Клодава [pol. Kłodawa, ang. Klodava]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. wielkopolskie, pow. kolski

Dodatkowe informacje o położeniu: gmina Kłodawa

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Karmelici

Inne przyjęte nazwy polskie: karmelici trzewiczkowi

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo

Skrócona nazwa łacińska: OCarm

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, kleryckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1691 r.

Opis:

Według Encyklopedii Katolickiej, fundacja miała miejsce w 1623 r., a fundatorem był Franciszek Krzykowski (EK, 9, 188).

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: Wniebowzięcie NMP

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Kraina historyczna: Wielkopolska

Prowincja / Archimandria: Prowincja wielkopolska pw. Przenajświętszego Sakramentu

Arcybiskupstwo: warszawskie

Diecezja: warszawska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data urzędowa kasaty: 1832 r.
  • Data faktycznej kasaty: 1864 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 52.25408 18.9185 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Wrzeszcz Maria, Kłodawa, Encyklopedia katolicka, t. 9: Kinszasa - Krzymuska, Lublin, 2002, kol. 188
 • Gach Piotr Paweł, Struktury i działalność duszpasterska zakonów męskich na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska w latach 1773-1914, Lublin, 1999, ss. 675

Foto

źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:K%C5%82odawa_-_klasztor_karmelit%C3%B3w.jpg