Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Szarytki, Białystok
Официальное письмо Гродненского губернатора о пополнении Белостокского м-ря сестер милосердия польскими монахинями / Oficjalne pismo gubernatora grodzieńskiego o dopełnieniu klasztoru sióstr miłosierdzia w Białymstoku polskimi zakonnicami, 1862 r.
wprowadzono: 15.04.2016 15:24 | ost. aktualizacja: 06.05.2016 10:59