Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Franciszkanie (konwentualni), Kłodzko (MB Różańcowa)
"Acta specialia betreffend Schliessung und Rämung der ehemaligen Franziskaner-Klosterkirche in Glatz", 1812 r.
wprowadzono: 28.03.2014 10:51 | ost. aktualizacja: 28.03.2014 10:51
Beneš z Choustnika, starosta kłodzki, poświadcza, że bracia Temo i Mikołaj z Topoli (Rachnaw) pożyczyli 8 kop groszy praskich od Mikołaja, gwardiana i konwentu franciszkanów w Kłodzku, pod zastaw grzywny i 9 prętów pola w Swencz (?) w okr. Kłodzkim, 28.11.1353 r.
wprowadzono: 25.04.2014 08:39 | ost. aktualizacja: 25.04.2014 08:39
Beneš z Choustnuika, starosta kłodzki stwierdza, że Hartung de Nymandis sprzedał czynsze z 16 prętów w Bożkowie (Chardisdorf), w okr. kłodzkim, minorytom w Kłodzku, 21.04.1358 r.
wprowadzono: 25.04.2014 08:39 | ost. aktualizacja: 25.04.2014 08:39
Bermard von Gluboss, pan na Snellensten (?) stwierdza, że Mikołaj Ader sprzedał ½ grzywny rocznego czynszu ze swego dziedzictwa gwardianowi i konwentowi klasztoru minorytów w Kłodzku, 18.07.1418 r.
wprowadzono: 31.05.2016 13:35 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 13:39
Brat Jakub z Kłodzka, kustosz w Hradcu i minoryci z klasztoru w Kłodzku, stwierdzają, że burmistrz, ławnicy, cechy i gmina miasta Kłodzka przekazali w dziedzictwo folwark Wacławowi Bogeners, 06.05.1464 r.
wprowadzono: 31.05.2016 15:42 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:51
Brat Stefan, gwardian klasztoru minorytów w Kłodzku, stwierdza, że Wawrzyniec Monche przeznacza na budowę domu, koło bramy klasztornej, 7 groszy rocznie, 22.02.1466 r.
wprowadzono: 31.05.2016 15:42 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:51
Brat Stefan, gwardian klasztoru minorytów w Kłodzku wraz z konwentem, stwierdzają, że Feyt, kowal i mieszczanin kłodzki, kupił dom koło bramy klasztornej za 21 guldenów. Corocznie ma opłacać klasztorowi 8 kop halerzy rocznego czynszu, 28.12.1466 r.
wprowadzono: 31.05.2016 15:42 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:51
Franciszek Samson, minister zakonu franciszkanów, zatwierdza bullę papieża Sykstusa IV nadającą odpusty odwiedzającym ołtarze w klasztorach franciszkańskich i klarysek, 25.04.1475 r.
wprowadzono: 31.05.2016 15:42 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:51
Franciszkanie w Kłodzku, 2002 r.
wprowadzono: 13.02.2014 15:02 | ost. aktualizacja: 13.02.2014 15:02
Hanko de Knoblauchsdorf, starosta kłodzki, stwierdza, że Wolfard de Czedelicz, niegdyś starosta kłodzki, sprzedał las k. Rzędziwojowic (Gebehardsdorf) Mikołajowi Molsteyn, mieszczaninowi kłodzkiemu, 15.06.1361 r.
wprowadzono: 25.04.2014 08:39 | ost. aktualizacja: 25.04.2014 08:39

1 2 3 4 5 6