Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Franciszkanie (konwentualni), Kłodzko (MB Różańcowa)
Akta Büschinga, t. 4, List Büschinga do Friedricha w sprawie biblioteki z klasztoru minorytów w Kłodzku, 1811 r.
wprowadzono: 10.02.2016 14:33 | ost. aktualizacja: 10.02.2016 14:50
Akta Büschinga, t. 5: Vol. V. 4 Februar 1812–14 Juni 1812, List Büschinga do GKS m.in. w sprawie nagrobka z 1292 r. z kościoła kłodzkich reformatów, 1812 r.
wprowadzono: 10.02.2016 14:34 | ost. aktualizacja: 10.02.2016 14:54
Akta Büschinga, t. 4, List Büschinga do GKS w sprawie bibliotek, archiwów i zbiorów artystycznych w klasztorach w Dzierżoniowie, Henrykowie, Ziębicach, (?), Bardzie, Kamieńcu Ząbkowickim oraz w klasztorach minorytów i franciszkanów Kłodzku, 1811 r.
wprowadzono: 10.02.2016 14:33 | ost. aktualizacja: 10.02.2016 14:50
Akta Büschinga, t. 4, List Büschinga do GKS w sprawie bibliotek, archiwów i zbiorów artystycznych w klasztorach w Dzierżoniowie, Henrykowie, Ziębicach, (?), Bardzie, Kamieńcu Ząbkowickim oraz w klasztorach minorytów i franciszkanów Kłodzku, 1811 r.
wprowadzono: 10.02.2016 14:33 | ost. aktualizacja: 10.02.2016 14:50
Akta Büschinga, t. 5: Vol. V. 4 Februar 1812–14 Juni 1812, List Büschinga do GKS w sprawie bibliotek franciszkanów i reformatów w Kłodzku, 1812 r.
wprowadzono: 10.02.2016 14:34 | ost. aktualizacja: 10.02.2016 14:54
Akta Büschinga, t. 1: Acta manualia die Abmachen der Bibliotheken, Kunstsammlungen und Archive in den aufgehobenen Klöstern Schlesiens betreffend. Büsching. Vol. I. Vom 25. Okt. 1810 bis zum 20. Febr. 1811, List Friedricha do Büschinga w sprawie klasztorów franciszkanów i reformatów w Kłodzku, 1811 r.
wprowadzono: 10.02.2016 14:34 | ost. aktualizacja: 10.02.2016 14:56
Akta Büschinga, t. 4, List Friedricha do Büschinga (?) dotyczący biblioteki z klasztoru minorytów w Kłodzku, 1811 r.
wprowadzono: 10.02.2016 14:33 | ost. aktualizacja: 10.02.2016 14:50
Akta Büschinga, t. 5: Vol. V. 4 Februar 1812–14 Juni 1812, List Friedricha w sprawie mebli z „obydwu” kłodzkich klasztorów (franciszkanów i reformatów?), 1812 r.
wprowadzono: 10.02.2016 14:34 | ost. aktualizacja: 10.02.2016 14:54
Akta Büschinga, t. 5: Vol. V. 4 Februar 1812–14 Juni 1812, List GKS do Büschinga w sprawie bibliotek klasztoru reformatów i franciszkanów w Kłodzku, 1812 r.
wprowadzono: 10.02.2016 14:34 | ost. aktualizacja: 10.02.2016 14:54
Akta Büschinga, t. 5: Vol. V. 4 Februar 1812–14 Juni 1812, List Simmona, administratora klasztoru franciszkanów i reformatów w Kłodzku w sprawie ich bibliotek (muzykalia), 1812 r.
wprowadzono: 10.02.2016 14:34 | ost. aktualizacja: 10.02.2016 14:54

1 2