Klasztor:
Bazylianie, Kobryń skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 18.06.2016 17:45

Zwiń oś czasu
  • Kasata zrealizowana

    Data faktycznej kasaty: 1838 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Kobryń

Nazwa/y obecna: Кобрын [pol. Kobryn, ang. Kobryn]

Nazwa inna/e: niem. Kobryn, lit. Kobrynas, ros. Кобрин [pol. Kobrin, ang. Kobrin]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
  • Białoruś (Republika Białorusi, Рэспубліка Беларусь), wob. [obw.] brzeski, raj. [rej.] kobryński

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Bazylianie

Inne przyjęte nazwy polskie: bazyljanie; Bazylianie św. Jozafata, Василіянський Чин святого Йосафата; Bazyliański Zakon Świętego Jozafata; Zakon Bazylianów św. Jozafata; Ordo Basilianus sancti Josaphat

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Świętego Bazylego Wielkiego

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Sancti Basilii Magni Ruthenorum

Skrócona nazwa polska: ukr. ЧСВВ

Skrócona nazwa łacińska: OSBM

Obrządek: greckokatolicki (unicki)

Typ zgromadzenia: Kontemplacyjne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mnisze

Początki

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: archimandria

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. grodzieńska

Kraina historyczna: Podlasie

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewska

Arcybiskupstwo: mohylewskie unickie

Diecezja: brzeska

Kasata

Kasaty 1773-1914
    • Rodzaj: zrealizowana
    • Data faktycznej kasaty: 1838 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 52.2147 24.3557 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

  • Gach Piotr Paweł, Struktury i działalność duszpasterska zakonów męskich na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska w latach 1773-1914, Lublin, 1999, ss. 675