Klasztor:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Kobylin (Narodzenie Pańskie ) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 18.06.2016 18:50

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1456 r.
 • Restytucja

  1929 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 12.08.1831 - 30.12.1831 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Kobylin

Nazwa inna/e: ros. Кобылин [pol. Kobylin, ang. Kobylin]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. wielkopolskie, pow. krotoszyński

Dodatkowe informacje o położeniu: gmina Kobylin

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Inne przyjęte nazwy polskie: franciszkanie obserwanci, bernardyni, franciszkanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Bracia mniejsi franciszkanie; Zakon Braci Mniejszych Bernardynów;

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Minorum de Observantia; Ordo Fratrum Minorum Bernardinarum

Skrócona nazwa łacińska: OFMObs; OFMBern

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1456 r.

Opis:

Fundacja Katarzyny Kobylińskiej i jej synów Wojciecha i Mikołaja (EK, 9, 253).

Klasztor miał bogatą bibliotekę (ok. 2000 dzieł), działały przy nim bractwa: św. Anny (od 1597 r.) Paska św. Franciszka z Asyżu (od 1604 r.) i św. Antoniego z Padwy (od 1682 r.) (EK, 9, 253).

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: Narodzenie Pańskie

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Jednostka podziału administracyjnego: Wielkie Księstwo Poznańskie (od 1848 prow. Poznań)

Kraina historyczna: Wielkopolska

Prowincja / Archimandria: Prowincja wielkopolska = Provincia Maioris Poloniae

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie i poznańskie

Diecezja: gnieźnieńska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 12.08.1831 - 30.12.1831 r.

Restytucja

Restytucje po 1914 r.
  • Data: 1929 r.
  • Opis:

   W latach 1931-39 prowadzili niższe seminarium duchowne, po II wojnie światowej nowicjat, a następnie ponownie seminarium duchowne do 1962 r. (EK, 9, 253).

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 51.7152 17.2311 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Gach Piotr Paweł, Struktury i działalność duszpasterska zakonów męskich na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska w latach 1773-1914, Lublin, 1999, ss. 675
 • Wrzeszcz Maria, Kobylin, Encyklopedia katolicka, t. 9: Kinszasa - Krzymuska, Lublin, 2002, kol. 252-253