Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Kobylin (Narodzenie Pańskie )
Das auf dem Grundstück Stadt Krotoschin Kozmine Vorstadt nro 4 lokirte Kapital von 166 rt. 20 gr. für das Bernhardiner Mönchskloster zu Kobylin, 1833 - 1842 r.
wprowadzono: 18.11.2014 10:21 | ost. aktualizacja: 18.11.2014 10:21
Die Aufhebung des Bernardiner Mönchsklosters zu Kobylin, 1831 - 1834 r.
wprowadzono: 18.11.2014 10:21 | ost. aktualizacja: 18.11.2014 10:21
Die Aufhebung des Bernardiner Mönchsklosters zu Kobylin, 1834 - 1852 r.
wprowadzono: 18.11.2014 10:21 | ost. aktualizacja: 18.11.2014 10:21
Die auf dem Gute Baszkowo haftende Rente an Getreide, Holz etc. im Gesamtbetrage von 143 rt. 10 gr. für das Bernhardinerkloster zu Kobylin, 1832 - 1833 r.
wprowadzono: 18.11.2014 10:21 | ost. aktualizacja: 18.11.2014 10:21
Die Benutzung der Konventsgebäude des Bernhardinerkloster zu Kobylin (-Abteilung für die Kirchenverwaltung und das Schulwesen), 1833 r.
wprowadzono: 18.11.2014 10:21 | ost. aktualizacja: 18.11.2014 10:21
Die Benutzung des Gartens des aufgehobenen Bernhardinerklosters zu Kobylin, 1833 - 1837 r.
wprowadzono: 18.11.2014 10:21 | ost. aktualizacja: 18.11.2014 10:21
Die Bibliothek des Bernhardinerklosters zu Kobylin, 1835 - 1842 r.
wprowadzono: 18.11.2014 10:21 | ost. aktualizacja: 18.11.2014 10:21
Die Rechnungen über den Fonds des Bernhardinerklosters zu Kobylin (-Abteilung für die Kirchenverwaltung und das Schulwesen), 1833 - 1842 r.
wprowadzono: 18.11.2014 10:21 | ost. aktualizacja: 18.11.2014 10:21
Die von dem Rentamte zu Baben zu entrichtende Rente von 111 rt. jährlich an des Bernhardiner Mönchskloster zu Kobylin, 1833 - 1840 r.
wprowadzono: 18.11.2014 10:21 | ost. aktualizacja: 18.11.2014 10:21
Kobyła - wieś w Królestwie Polskim, inwentarz kościoła i rezydencji Bernardynów - 1803; pow. Radzymin, gm. Kobyłka
wprowadzono: 04.05.2016 12:26 | ost. aktualizacja: 04.05.2016 12:26