Klasztor:
Jezuici, Kobyłka (Trójca Święta) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 18.06.2016 18:54

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1753 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1773 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Kobyłka

Nazwa inna/e: lit. Kobylka, ros. Кобылка [pol. Kobyłka, ang. Kobylka]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Parafia św. Trójcy, ul. Kościelna 2, 05-230, Kobyłka, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. mazowieckie, pow. wołomiński

Dodatkowe informacje o położeniu: gmina Kobyłka

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Jezuici

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Towarzystwo Jezusowe

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Societas Iesu

Skrócona nazwa łacińska: SI

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, kleryckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1753 r.

Opis:

W 1753 roku Biskup Załuski utworzył w kościele misję jezuicką.

Jezuici przejęli parafię w 1757 r. (EK, 9, 256).

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: dependencja

Charakter dependencji: misja

Wezwanie kościoła: Trójca Święta

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Polska/[I] Rzeczpospolita Obojga Narodów

Kraina historyczna: Mazowsze

Prowincja / Archimandria: Prowincja mazowiecka = Provincia Masoviae

Arcybiskupstwo: warszawskie

Diecezja: płocka

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Kościół/papież Klemens XIV: breve "Dominus ac Redemptor noster" z 21 VII 1773 znoszące zakon jezuitów
  • Data faktycznej kasaty: 1773 r.

Przejęcie

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 52.3402 21.1967 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Górniak Marek Robert, Kobyłka, Encyklopedia katolicka, t. 9: Kinszasa - Krzymuska, Lublin, 2002, kol. 256-257