Klasztor:
Cystersi, Koprzywnica (NMP, św. Florian) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 18.06.2016 21:17 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1185 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data urzędowa kasaty: 17.04.1819 r. Data faktycznej kasaty: 1819 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Koprzywnica

Nazwa inna/e: ros. Копшивница [pol. Kopszywnica, ang. Kopshivnitsa]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. świętokrzyskie, pow. sandomierski

Stan zachowania

Stan zachowania: zachowany

Istniejące obiekty: Kościół po remoncie, ob. parafialny. Z klasztoru zachowało się skrzydło wschodnie, w dawnym kapitularzu ob. lapisarium

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Cystersi

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Cystersów

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Cisterciensis; Sacer Ordo Cistersiensis

Skrócona nazwa łacińska: OCist

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Kontemplacyjne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, mnisze

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1185 r.

Opis:

- Klasztor ufun. komes Mikołaj z rodu Bogoriów, przy współudziale Kazimierza Sprawiedliwego w 1185 r. - zakonnicy z opatem Teodorykiem przybyli z klasztoru Morimond; (konsekracja kościoła i klasztoru nastąpiła w 1207 r. przez biskupa krakowskiego Pełkę <> z nadaniem świątyni wezwania Najświętszej Marii Panny i św. Floriana)

Szereg przywilejów nadał Władysław Jagiełło. Opaci wielokrotnie przeprowadzali wizytacje polskich klasztorów cysterskich. Klasztor miał bogato wyposażoną bibliotekę w dzieła teologiczne i liturgiczne (w chwili kasaty 2572 woluminy) (EK, 9, 807).

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: opactwo

Wezwanie kościoła: NMP, św. Florian

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Prowincja / Archimandria: Prowincja polska

Arcybiskupstwo: warszawskie

Diecezja: krakowska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Kościół/abp warszawski Franciszek Skarbek Malczewski: dekret supresyjny z 17.04.1819
  • Data urzędowa kasaty: 17.04.1819 r.
  • Data faktycznej kasaty: 1819 r.
  • Opis:

   Data okupacji nie znana, ewakuacja 1.08.1820

   -dzięki biskupowi sandomierskiemu od 1821 r. kościół klasztorny pod opiekę objęła parafia. Budynki klasztorne wydzierżawiono, przekształcono na składy i mieszkania służbowe, a częściowo rozebrano na materiał budowlany, - pożar w czasie II wojny światowej, zniszczenie dachu kościoła wraz sygnaturką oraz częścią klasztoru, którą z wyjątkiem skrzydła wschodniego rozebrano. - czasy współczesne- zachowany kapitularz w stanie niemal idealnym, oparty na dwóch filarach, przekryty sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Z dwóch podtrzymujących sklepienie filarów jeden zachował oryginalną głowicę; oryginalne są również otwory okienne w ścianie wschodniej. Obecnie urządzone jest tam lapidarium.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 50.5938 21.5735 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Wrzeszcz Maria, Koprzywnica, Encyklopedia katolicka, t. 9: Kinszasa - Krzymuska, Lublin, 2002, kol. 807
 • Borowski Franciszek Tadeusz ks., Dekret kasacyjny z roku 1819 i jego wykonanie w stosunku do zakonów diecezji sandomierskiej, „Studia Sandomierskie. Teologia – Filozofia – Historia”, 18, 2011, 1, s. 133-8