Klasztor:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Kościan (MB Anielska) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 18.06.2016 22:51

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1456 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 08.01.1827 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Kościan

Nazwa inna/e: niem. Kosten, lit. Koscianas, ros. Косьцян [pol. Kosʹcian, ang. Kos'tsyan]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. wielkopolskie, pow. kościański

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Inne przyjęte nazwy polskie: franciszkanie obserwanci, bernardyni, franciszkanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Bracia mniejsi franciszkanie; Zakon Braci Mniejszych Bernardynów;

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Minorum de Observantia; Ordo Fratrum Minorum Bernardinarum

Skrócona nazwa łacińska: OFMObs; OFMBern

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1456 r.

Opis:

Bernardyni prowadzili od 1651 r. Bractwo Niepokalanego Poczęcia NMP, w latach 1772-1790 nowicjat i dom rekolekcyjny. Biblioteka klasztorna liczyła 1100 woluminów w XVIII w. (EK, 9, 983).

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: MB Anielska

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Jednostka podziału administracyjnego: Wielkie Księstwo Poznańskie (od 1848 prow. Poznań)

Kraina historyczna: Wielkopolska

Prowincja / Archimandria: Prowincja ruska pw. Niepokalanego Poczęcia NMP

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie i poznańskie

Diecezja: poznańska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 08.01.1827 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 52.0845 16.6367 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Gach Piotr Paweł, Struktury i działalność duszpasterska zakonów męskich na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska w latach 1773-1914, Lublin, 1999, ss. 675
 • Wrzeszcz Maria, Kościan, Encyklopedia katolicka, t. 9: Kinszasa - Krzymuska, Lublin, 2002, kol. 982-983