Klasztor:
Dominikanie, Kościan (św. Mikołaj) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 17.06.2016 22:11

Zwiń oś czasu
  • Kasata zrealizowana

    Data faktycznej kasaty: 1830 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Kościan

Nazwa inna/e: niem. Kosten, lit. Koscianas, ros. Косьцян [pol. Kosʹcian, ang. Kos'tsyan]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
  • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. wielkopolskie, pow. kościański

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Dominikanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Kaznodziejów

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Skrócona nazwa łacińska: OP

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, mendykanckie

Początki

Opis:

Dominikanie prowadzili szkołę przyklasztorną (EK, 9, 983).

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: św. Mikołaj

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Jednostka podziału administracyjnego: Wielkie Księstwo Poznańskie (od 1848 prow. Poznań)

Kraina historyczna: Wielkopolska

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: poznańska

Kasata

Kasaty 1773-1914
    • Rodzaj: zrealizowana
    • Data faktycznej kasaty: 1830 r.

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 52.0914 16.6414 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

  • Gach Piotr Paweł, Struktury i działalność duszpasterska zakonów męskich na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska w latach 1773-1914, Lublin, 1999, ss. 675
  • Wrzeszcz Maria, Kościan, Encyklopedia katolicka, t. 9: Kinszasa - Krzymuska, Lublin, 2002, kol. 982-983