Klasztor:
Benedyktyni, Kościelna Wieś (św. Wawrzyńca) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 18.06.2016 22:54

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1193 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1797 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Kościelna Wieś

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. wielkopolskie, pow. pleszewski

Dodatkowe informacje o położeniu: gmina Gołuchów

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Benedyktyni

Inne przyjęte nazwy polskie: czarni mnisi

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Świętego Benedykta; Mnisi Reguły św. Benedykta

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Sancti Benedicti

Skrócona nazwa łacińska: OSB

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Kontemplacyjne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mnisze

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1193 r.

Opis:

Benedyktyni przejęli zabudowania po przeniesionym do Ołbina klasztorze norbertanów.

Według Encyklopedii Katolickiej, klasztor powstał ok. poł. XII w. (przed 1175 r.) jako klasztor podwójny norbertański, którego żeńska część została przeniesiona ok. 1190 r. do Strzelna, a męska do benedyktyńskiego opactwa św. Wincentego na Ołbinie we Wrocławiu (zgodnie z reformą domu zakonnego, dokonaną przez bpa Cypriana i za pozwoleniem abpa gnieźnieńskiego Piotra II, bpa wrocławskiego Bolesława Wysokiego). Następnie osiedlili się (po trwającym do 1234 r. sporze) usunięci stamtąd benedyktyni, zakładając tu prepozyturę zależną od opactwa w Tyńcu (EK, 9, 987-988).

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: św. Wawrzyńca

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Kraina historyczna: Wielkopolska

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: gnieźnieńska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1797 r.
  • Opis:

   Pozostałości klasztoru zostały rozebrane.

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 51.7856 18.0089 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Wrzeszcz Maria, Kościelna Wieś, Encyklopedia katolicka, t. 9: Kinszasa - Krzymuska, Lublin, 2002, kol. 987-988