Klasztor:
Jezuici, Kościeniewicze (Niepokalane Poczęcie NMP) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 18.06.2016 23:05

Zwiń oś czasu
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1773 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Kościeniewicze

Nazwa/y obecna: Касцяневічы [pol. Kascianiewiczy, ang. Kastsyanyevichy]

Nazwa inna/e: ros. Костеневичи [pol. Kostieniewiczi, ang. Kostenevichi]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Białoruś (Republika Białorusi, Рэспубліка Беларусь), wob. [obw.] miński, raj. [rej.] wilejski

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Jezuici

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Towarzystwo Jezusowe

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Societas Iesu

Skrócona nazwa łacińska: SI

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, kleryckie

Początki

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: dependencja

Charakter dependencji: misja

Wezwanie kościoła: Niepokalane Poczęcie NMP

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Polska/[I] Rzeczpospolita Obojga Narodów

Kraina historyczna: Ruś Biała

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewska

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: wileńska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Kościół/papież Klemens XIV: breve "Dominus ac Redemptor noster" z 21 VII 1773 znoszące zakon jezuitów
  • Data faktycznej kasaty: 1773 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 54.5901 27.2067 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)