Klasztor:
Karmelici, Bielsk Podlaski (św. Michał Archanioł) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 15.01.2016 10:29

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1641 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data urzędowa kasaty: 1796 r. Data faktycznej kasaty: 1800 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Bielsk Podlaski

Nazwa inna/e: biał. Горад Бельск Падляскі [pol. Horad Bielsk Padlaski, Horad Bielʹsk Padlaski, ang. Horad Byel’Sk Padlyaski]; ros. Бельск-Подляски [pol. Bielsk-Podlaski, ang. Bel'sk-Podlyaski]; ukr. Більськ-Підляський [pol. Bilśk-Pidlaśkyj, Bilʹsʹk-Pidlasʹkyj, ang. Bil’S’K-Pidlyas’Kyy]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. podlaskie, pow. bielski

Dodatkowe informacje o położeniu: gmina Bielsk Podlaski

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Karmelici

Inne przyjęte nazwy polskie: karmelici trzewiczkowi

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo

Skrócona nazwa łacińska: OCarm

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, kleryckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1641 r.

Opis:

Według Encyklopedii Katolickiej fundacja miała miejsce w 1641 r. z inicjatywy Adama i Elżbiety Kazanowskich. Około 1659 r. otwarto nowicjat (EK, 2, kol. 536)

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: św. Michał Archanioł

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. grodzieńska

Kraina historyczna: Podlasie

Prowincja / Archimandria: Prowincja galicyjska

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: wileńska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data urzędowa kasaty: 1796 r.
  • Data faktycznej kasaty: 1800 r.

Przenosiny

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 52.774098 23.193632999999977 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)