Klasztor:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Kowno (św. Piotr i Paweł) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 18.06.2016 23:17 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1808 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1864 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Kowno

Nazwa/y obecna: Kaunas

Nazwa inna/e: niem. Kauen, ang. Kaunas, biał. Каўнас [pol. Kaunas, ang. Kawnas], ros. Каунас [pol. Kaunas, ang. Kaunas]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • ul. Vilniaus gatve 26., Kowno, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, aps. [okr.] kowieński

Stan zachowania

Stan zachowania: zachowany

Istniejące obiekty:

Zgromadzenie

Inne przyjęte nazwy polskie: augustianie eremici; augustianie; Bracia Zakonu Pustelniczego

Wybrane nazwy obcojęzyczne: ang.: Order of Saint Augustine; hiszp.: Orden de San Agustín; niem.: Augustiner-Eremiten, Augustinerorden (od 1963); port.: Ordem de Santo Agostinho; włos.: Ordine di Sant'Agostino, eremitani di Sant'Agostino

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Świętego Augustyna; od 1963 r.: Zakon Świętego Augustyna

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo [Fratrum] Eremitarum Sancti Augustini; od 1963 r.: Ordo Sancti Augustini

Skrócona nazwa łacińska: OESA; od 1963 r.: OSA

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, kanonickie, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1808 r.

Opis:

augustianie-eremici z Wilna, którzy otrzymali kościół w. Piotra i Pawła w zamian za budynek klasztoru w Wilnie, przekazany uniwersytetowi

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: św. Piotr i Paweł

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. wileńska

Kraina historyczna: Litwa właściwa

Prowincja / Archimandria: Prowincja rosyjska (ruska)

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: mohylewska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1864 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 54.8971 23.8889 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Kosman Marceli, Kowno, Encyklopedia katolicka, t. 9: Kinszasa - Krzymuska, Lublin, 2002, kol. 1095-1096
 • Uth Grzegorz, Szkic historyczno-biograficzny zakonu augustjańskiego w Polsce, Kraków, 1930, s. 147, 165-7

Foto

widok obecny