Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Kowno (św. Piotr i Paweł)
Kronika Kościoła i Klasztoru Kowieńskiego XX. Augustyanów położonego w Dyecezyi Wileńskiey Guberni Powiecie Kowieńskim Dekanacie Kowieńskim Parafii Kowieńskiej. 1848, 1848 r.
wprowadzono: 15.04.2014 08:52 | ost. aktualizacja: 15.04.2014 08:52