Klasztor:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Kowno (św. Jerzy) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 18.06.2016 23:26

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1467 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1851 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Kowno

Nazwa/y obecna: Kaunas

Nazwa inna/e: niem. Kauen, ang. Kaunas, biał. Каўнас [pol. Kaunas, ang. Kawnas], ros. Каунас [pol. Kaunas, ang. Kaunas]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Litwa (Republika Litewska ), aps. [okr.] kowieński

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Inne przyjęte nazwy polskie: franciszkanie obserwanci, bernardyni, franciszkanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Bracia mniejsi franciszkanie; Zakon Braci Mniejszych Bernardynów;

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Minorum de Observantia; Ordo Fratrum Minorum Bernardinarum

Skrócona nazwa łacińska: OFMObs; OFMBern

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1467 r.

Opis:

Fund. kasztelan S. Sędziwojewski

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: św. Jerzy

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. kowieńska

Kraina historyczna: Litwa właściwa

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewsko-ruska św. Kazimierza = Provincia Lithuano-Ruthena S. Casimiri

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: wileńska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1851 r.

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 54.8984 23.9035 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Kosman Marceli, Kowno, Encyklopedia katolicka, t. 9: Kinszasa - Krzymuska, Lublin, 2002, kol. 1095-1096
 • Gach Piotr Paweł, Struktury i działalność duszpasterska zakonów męskich na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska w latach 1773-1914, Lublin, 1999, ss. 675
Linki:

Foto