Klasztor:
Dominikanie, Kowno (św. Kazimierza Królewicza) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 17.06.2016 22:16

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1631 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1845 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Kowno

Nazwa/y obecna: Kaunas

Nazwa inna/e: niem. Kauen, ang. Kaunas, biał. Каўнас [pol. Kaunas, ang. Kawnas], ros. Каунас [pol. Kaunas, ang. Kaunas]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Litwa (Republika Litewska ), aps. [okr.] kowieński

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Dominikanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Kaznodziejów

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Skrócona nazwa łacińska: OP

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1631 r.

Opis:

Fund. D. Narkiewicz, sekretarz król. (EK, 9, 1095), J. Białłozor i J. Worłowski

 

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: św. Kazimierza Królewicza

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. kowieńska

Kraina historyczna: Litwa właściwa

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewska pw. św. Anioła Stróża = Provincia Lithuana S. Angelí Custodis

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: wileńska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1845 r.
  • Opis:

   W latach 1866-1915 gimnazjalna cerkiew prawosławna. Od 1915 r. kościół zwrócono katolikom.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 54.8968 23.8957 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Gach Piotr Paweł, Struktury i działalność duszpasterska zakonów męskich na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska w latach 1773-1914, Lublin, 1999, ss. 675
 • Kosman Marceli, Kowno, Encyklopedia katolicka, t. 9: Kinszasa - Krzymuska, Lublin, 2002, kol. 1095-1096