Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Franciszkanie (konwentualni), Kowno (Wniebowzięcie NMP)
Wizyta Kościoła y Klasztoru Xięży Franciszkanów Kowieńskich położonego w Gubernij Wileńskiey w Mieście Powiatowem Kownie przez [na]znaczonego Wizytatora z rządu Dyecezalnego Wilenskiego za Rok 1830 odprawiona […], 1831 r.
wprowadzono: 31.03.2014 12:29 | ost. aktualizacja: 31.03.2014 12:29