Klasztor:
Jezuici, Kowno (św. Franciszka Ksawerego) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 18.06.2016 23:28

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  2. połowa XVII w.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1773 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Kowno

Nazwa/y obecna: Kaunas

Nazwa inna/e: niem. Kauen, ang. Kaunas, biał. Каўнас [pol. Kaunas, ang. Kawnas], ros. Каунас [pol. Kaunas, ang. Kaunas]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Litwa (Republika Litewska ), aps. [okr.] kowieński

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Jezuici

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Towarzystwo Jezusowe

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Societas Iesu

Skrócona nazwa łacińska: SI

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, kleryckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 2. połowa XVII w.

Opis:

Fundacja Andrzeja Skorulskiego, marszałka kowieńskiego (EK, 9, 1095).

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: kolegium

Wezwanie kościoła: św. Franciszka Ksawerego

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Polska/[I] Rzeczpospolita Obojga Narodów

Kraina historyczna: Litwa właściwa

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewska

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: wileńska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Kościół/papież Klemens XIV: breve "Dominus ac Redemptor noster" z 21 VII 1773 znoszące zakon jezuitów
  • Data faktycznej kasaty: 1773 r.
  • Opis:

   Kolegium zostało szkołą państwową, później przekazaną franciszkanom.

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 54.8984 23.9035 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Kosman Marceli, Kowno, Encyklopedia katolicka, t. 9: Kinszasa - Krzymuska, Lublin, 2002, kol. 1095-1096