Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Karmelici, Kowno (Święty Krzyż)
Fotokopie archiwaliów dot klasztoru OO Karmelitów Bosych ze zbiorów Biblioteki Akademii Nauk w Wilnie (skrót MAB), 1830 - 1832 r.
wprowadzono: 13.03.2014 11:47 | ost. aktualizacja: 13.03.2014 11:47
Kontrakty i zapisy na klasztor Karmelitanek Bosych w Wilnie, 22.05.1717 r.
wprowadzono: 13.03.2014 11:48 | ost. aktualizacja: 13.03.2014 11:48
Rejestry książek znajdujących się w bibliotekach klasztorów OO. Karmelitów Bosych Prowincji Litewskiej, 1834 r, 1834 r.
wprowadzono: 15.04.2014 08:52 | ost. aktualizacja: 12.11.2015 11:11
Wizyta Klasztoru Święto-Krzyzskiego Gubernij Litewsko-Wileńskiey Powiatu y Dekanatu Kowieńskiego z Roku 1818, 1818 r.
wprowadzono: 15.04.2014 08:52 | ost. aktualizacja: 15.04.2014 08:52