Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Bożogrobcy, Kraków (św. Jadwiga Śl.)
"Acta conventus Cracoviensis Stradomiae ad ecclesiam s Hedvigis siti ordinis canonicorum regularium S Sepulcri - - per me Servatium Dobrzynski S T auditorem conscribi coepta a D 1766", 1760 - 1793 r.
wprowadzono: 28.03.2014 10:51 | ost. aktualizacja: 28.03.2014 10:51
Akta dotyczące kanoników regularnych Bożego Grobu przy kościele i szpitalu św Jadwigi na Stradomiu (oryginały i kopie), 1399 - 1797 r.
wprowadzono: 28.03.2014 10:51 | ost. aktualizacja: 28.03.2014 10:51
Akta dotyczące konwentu bożogrobców przy kościele i szpitalu św Jadwigi na Stradomiu, 1530 - 1679 r.
wprowadzono: 28.03.2014 10:51 | ost. aktualizacja: 28.03.2014 10:51
"Copiarium antiquum coenobii ad s Hedvigen Cracoviae", continens acta ev privilegia a. 1378-1623, XVI wiek - XVII wiek
wprowadzono: 28.03.2014 10:52 | ost. aktualizacja: 28.03.2014 10:52
Kopiariusz dokumentów i akt dotyczących szpitala św Jadwigi na Stradomiu, 1643 r.
wprowadzono: 28.03.2014 10:51 | ost. aktualizacja: 28.03.2014 10:51
"Liber Moralium I-XVIII b Georgii, passim cum Adscriptionibus Joannis de Dąbrówka", 1392 r.
wprowadzono: 28.03.2014 10:52 | ost. aktualizacja: 28.03.2014 10:52
"Liber Moralium XIX-XXXV b Georgii, passim cum Adscriptionibus Joannis de Dąbrówka", 1392 r.
wprowadzono: 28.03.2014 10:52 | ost. aktualizacja: 28.03.2014 10:52
"Litterae et privilegia transsumpta, quae ad coenobium s Hedvigis Cracoviae pertinebant", XVI wiek - XVII wiek
wprowadzono: 28.03.2014 10:52 | ost. aktualizacja: 28.03.2014 10:52
Ławnicy m. Kazimierza zaświadczają, że plenipotent rajcy krakowskiego Fogelvaders jako kolatora ołtarza św. Jana w kościele NMP in "circulo cracoviensi" przekazuje Jerzemu, kucharzowi królewskiemu działkę w pobliżu szpitala św. Jadwig, 25.09.1531 r.
wprowadzono: 24.06.2015 10:22 | ost. aktualizacja: 24.06.2015 10:22
Piotr [Tomicki], bp krakowski, przesyła do wiadomości bpowi poznańskiemu, prałatom kolegiaty warszawskiej przepisy obowiązujące w szpitalach w Krakowie [św. Jadwigi na Stradomiu i św. Leonarda na Kazimierzu], 05.08.1529 r.
wprowadzono: 12.06.2015 12:36 | ost. aktualizacja: 12.06.2015 12:36

1 2