Klasztor:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Bienica (Trójca Święta) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 15.01.2016 10:50 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1700 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1852 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Bienica

Nazwa/y obecna: Беніца [pol. Bienica, Bienиcia, ang. Byenиtsya]

Nazwa inna/e: Беніца; Бейніца; Benitsa; Benica; Benice, ukr. Бениця [pol. Benycia, ang. Benytsya]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Białoruś (Republika Białorusi, Рэспубліка Беларусь), wob. [obw.] miński, raj. [rej.] mołodeczański

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Inne przyjęte nazwy polskie: franciszkanie obserwanci, bernardyni, franciszkanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Bracia mniejsi franciszkanie; Zakon Braci Mniejszych Bernardynów;

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Minorum de Observantia; Ordo Fratrum Minorum Bernardinarum

Skrócona nazwa łacińska: OFMObs; OFMBern

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1700 r.

Opis:

Fund. Michał Kazimierz Kociełł, kasztelan trocki, kościół murowany  konsekrowany 1704, klasztor drewniany.
pow. oszmiański, bp. wileńskie, prow. małopolska, od 1731 litewska.

1772: 8 księży, 9 kleryków, 4 braci; 1843: 9 ojców, 3 braci.

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: Trójca Święta

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. wileńska

Kraina historyczna: Ruś Biała

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewsko-ruska św. Kazimierza = Provincia Lithuano-Ruthena S. Casimiri

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: wileńska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1852 r.
  • Opis:

   Skasowany w 1852 r., ponieważ liczba zakonników spadła poniżej 8.
   Kościół w 1866 roku przerobiony na cerkiew prawosławną, 1919 rewindykowany jako kościół parafialny rzymsko-katolicki

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 54.346612 26.556615 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Wyczawski H. E., Bienica, Wyczawski Hieronim Eugeniusz (red.), Klasztory bernardyńskie w Polsce w jej granicach historycznych, Kalwaria Zebrzydowska, 1985, s. 23-24
 • Bienica, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 1: [Aa - Dereneczna], Warszawa, 1880, s. 218

Foto