Druki

powiązane z klasztorem
Norbertanki, Kraków (św. Norberta)
Brama niebieska na większą część [...] Boga [...] wystawiona […]
wprowadzono: 14.01.2015 17:09 | ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:09
Cwiczenia duchowne świętego [...] Ignacego [Loyoli] przez Ludwika Bourdaloue [...] francuskim ięzykiem wydane a przez [...] Jerzego Derina [...] przełożone
wprowadzono: 14.01.2015 17:09 | ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:09
Doskonałosc chrzescianska stem duchownych reflexyi obiasniona [...] do druku podana przez [...] roku [...] 1745.
wprowadzono: 14.01.2015 17:09 | ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:09
Drogi cierniowe abo modlitwy serdeczne, rozdzielone na tajemnice Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa [...] Z włoskiey ksiąszki bardzo nabożney przetłumaczone […]
wprowadzono: 14.01.2015 17:09 | ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:09
Duchowna theologia abo Koscioł Ducha S[więtego] to iest człowiek doskonały [...] opisany przez [...] z przydaniem materiy kazan na niedźiele i uroczyste swięta […]
wprowadzono: 14.01.2015 17:09 | ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:09
Elementarzyk ćwiczenia duchownego [...] Zebrany przez F. N. M. [Mościcki Mikołaj] […]
wprowadzono: 14.01.2015 17:09 | ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:09
Głos Pana kruszącego cedry libanskie albo rekollekcye osobom zakonnym służące [...] na dni ośm podzielone y wydane przez [...].
wprowadzono: 14.01.2015 17:09 | ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:09
Laur niezwiędłey niewinności do [...] Szczepana S. Korony przydany to iest Bractwo Swiętey Vrszuli [...] w Krakowie, przed rokiem 1387 załozone nowemi godzinkami [...] zalecone roku [...] 1730.
wprowadzono: 14.01.2015 17:09 | ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:09
Mysli pokutuiącego człowieka przy zranionych nogach Jezusowych grzechy swoie opłakuiącego w reflexyach [...] wyrazone [...] do druku podane, przez [...] roku [...] 1754.
wprowadzono: 14.01.2015 17:09 | ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:09
[Myśli albo Reflexie chrześciańskie rozłożone na wszystkie dni całego roku przez [...] Franciszka Nepveu [...] ięzykiem francuskim wydane [...] a przez [...] Tomasza Perkowicza [...] przetłumaczone [...]. , Cz. 1 , Reflexyi [...] część pierwsza zamykaiąca w sobie pierwszy kwartał to iest styczeń, luty, marzec.
wprowadzono: 14.01.2015 17:09 | ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:09

1 2 3 4 5