Klasztor:
Karmelici bosi, Kraków-Wesoła (Niepokalane Poczęcie NMP) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 19.06.2016 09:22 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1605 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data urzędowa kasaty: 30.08.1787 r. Data faktycznej kasaty: 17.10.1787 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Kraków-Wesoła

Nazwa inna/e: łac. Cracovia, ang. Cracov, niem. Krakau, lit. Krokuva, ukr. Краків [pol. Krakiw, ang. Krakiv], ros. Краков [pol. Krakow, ang. Krakov]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Kościół szpitalny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (klasztor kapucynów), ul. Mikołaja Kopernika 19, 31-501, Kraków-Wesoła, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. małopolskie, m. na pr. pow. Kraków

Stan zachowania

Stan zachowania: zachowany

Istniejące obiekty: dawny klasztor stanowi część zabudowań szpitalnych przy ul. Kopernika, a kościół jest kościołem szpitalnym p.w. św. Łazarza.

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Karmelici bosi

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Karmelitów Bosych Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Carmelitanum Disceatorum B. Mariae Virginis de Monte Carmelo

Skrócona nazwa łacińska: OCD

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, medykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1605 r.

Opis:

Teren pod pierwotny kościół i klasztor ofiarował Maciej Pstrokoński, bp przemyski, podkanclerz w. koronny ( 3.12.1605 - akt darowizny i zapisu); drewn. kościół i klasztor ofiarował jako wotum  mieszcz. krak. Wawrzyńca Justimonti, zbudowane w ciągu 3 miesięcy.
28.11.1605 - przybycie zakonników do Krakowa;; 7.12.1605 - uroczysta intromisja; 28.10.1606konsekracja kościoła  przez bpa Pstrokońskiego.
położony między Wisłą, rz. Promnik i murami m., otoczony stawami, był wilgotny, stąd decyzja o budowie nowego, lepiej połozonego kościoła i klasztoru.
1626 zapis ogrodu przez Mikołaja Wolskiego, marszałka koronnego, a 1632 r. domy i place przez choronżynę królewską Eufrozynę Sieniawską Chodkiewiczową ; wcześniej, 25.06.1631 taż zapisała dobra w Przemyślu (Suderynowskie), a drugą połowę w 1632 r. Gaspar Mikoła Borowski
3.05.1633 r. komisja królewska zatwierdziłą lokalizację nowego kościoła. Założenie kamienia węgielnego - 1634. Konsekracja kościoła 16.05.1683 r.
Na czas budowy nowicjat przeniesiono do Wiśnicza. 

Państwo: Polska/[I] Rzeczpospolita Obojga Narodów

Jednostka podziału administracyjnego: woj. krakowskie

Kraina historyczna: Małopolska

Prowincja / Archimandria: Prowincja polska pw. Ducha Świętego = Provincia Polona S. Spirtirus

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: krakowska

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor i dom nowicjuszy

Wezwanie kościoła: Niepokalane Poczęcie NMP

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Polska/[I] Rzeczpospolita Obojga Narodów

Jednostka podziału administracyjnego: woj. krakowskie

Kraina historyczna: Małopolska

Prowincja / Archimandria: Prowincja polska pw. Ducha Świętego = Provincia Polona S. Spirtirus

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: krakowska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Kościół/prymas Jerzy Michał Poniatowski: przeniesienie konwentu z uposażeniem do klasztoru św. Michałą w Krakowie; oddanie klasztoru i kościoła na potrzeby powstającego szpitala św. Łazarza
  • Data urzędowa kasaty: 30.08.1787 r.
  • Data faktycznej kasaty: 17.10.1787 r.
  • Opis:

   Formalnie nie była to kasata, ale przeniesienie klasztoru. Jednakże wymuszona, zatem na ogół traktoana jako kasata. Akt ekstradycji podpisany 17.10.1787 r. przed sądem Kurii Biskupiej w Krakowie przez o. Grzegorza Marii od Ducha Św. (Jan SYlwester Pinocci), pierwszego definitora prowincjalnego, na podstawie ugody wymuszonej przez prymasa i nuncjusza apostolskiego, podpisanej 27-30.04.1787 r. przez o. Honoriusza od św. Elizeusza (Klimkiewicz), upoważnionego przez kapitułę prowincjalną w Wiśniowcu, spisanej w kancelarii Prymasa  30.08.1787 r. Karmelici oddawali swój klasztor na Szpital św. Łazarza (przenoszony z kamienicy przy kościele św. Barbary), przenosili się do swojego drugiego klasztoru w Krakowie (św. Michała), otrzymywali 20000 zł na restaurację klasztoru św. Michała; folwarki i kapitały (64000 zł) przepisano na klasztor św. Michała

Przenosiny

Przenosiny 1773-1914
 • 17.10.1787 r.:
  • Przyczyny, podstawy prawne: Akt ekstradycji podpisany 17.10.1787 r. przed sądem Kurii Biskupiej w Krakowie przez o. Grzegorza Marii od Ducha Św. (Jan SYlwester Pinocci), pierwszego definitora prowincjalnego, na podstawie ugody wymuszonej przez prymasa i nuncjusza apostolskiego, podpisanej 27-30.04.1787 r. przez o. Honoriusza od św. Elizeusza (Klimkiewicz), upoważnionego przez kapitułę prowincjalną w Wiśniowcu, spisanej w kancelarii Prymasa  30.08.1787 r.
  • Miejsce przeniesienia: Karmelici bosi, Kraków (św. Michała, Józefa)
  • Losy zabudowań po przenosinach:

   przebudowa na szpital św. Łazarza

  • Losy wyposażenia po przenosinach:

   nieznane; najpewniej ruchome przeniesiono

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 50.0626 19.9516 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Wanat Benignus Józef, Zakon Karmelitów Bosych w Polsce. Klasztory Karmelitów i Karmelitanek Bosych 1605-1795, Kraków, 1979, s. 103-109