Klasztor:
Misjonarze, Krasław (św. Ludwika Króla) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 19.06.2016 09:45 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1757 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1842 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Krasław

Nazwa/y obecna: Krāslava

Nazwa inna/e: Craslavia, Krasławia, łatg. Kruoslova, niem. Kreslau, ros. Краслава [pol. Krasława, ang. Kraslava]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Łotwa (Republika Łotewska), nov. [gm.] Krasław

Dodatkowe informacje o położeniu: dawny pow. dyneburski

Stan zachowania

Stan zachowania: zachowany

Istniejące obiekty: ob. kościół par.;

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Misjonarze

Inne przyjęte nazwy polskie: Lazaryści

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zgromadzenie Księży Misjonarzy Świętego Wincentego à Paulo

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Congregatio Missionis

Skrócona nazwa łacińska: CM

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, kleryckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1757 r.

Opis:

Konstanty Ludwik Plater, w tym czasie kasztelan połocki ( woj. mścisławski i kaszt. trocki) i jego żona Augusta z Ogińskich fund.  kościół św. Ludwika, mający zostać katedrą biskupów oraz budynek dla seminarium dyneburskiego (tu do fundacji przyczynili się bp inflandzki Antoni K. Ostrowski i bp smoleński, Jerzy Mikołaj Hylzen.  Do prowadzenie seminarium sprowadzono z Warszawy misjonarzy (w 1757 r. wg manteuffla, w 1755 r. wg EK). Finansowo łożyła na seminarium także SA

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: seminarium

Wezwanie kościoła: św. Ludwika Króla

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. witebska

Kraina historyczna: Inflanty

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1842 r.
  • Opis:

   W 1842 r. seminarium przeniesiono do Mińska (Manteuffel, EK, 9, 1211). Ostatni regens seminarium, misjonarz ks. kanonik Józef Jałowiecki (zm. 1884) pozostał tu jako proboszcz.

Przejęcie

Wcześniej zajmowany przez:

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 55.897725 27.169929 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Wrzeszcz Maria, Krasław, Krāslava, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 9: Kinszasa - Krzymuska, Lublin, 2002, kol. 1211-1212
 • Manteuffel Gustaw, Krasław, Warszawa, 1901, ss. 31
 • Bazydło Janusz, Jałowiecki Jan Józef CM, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 7: Ignoratio elenchi - Jędrzejów, Lublin, 1997, kol. 742
 • Piasta Marek, Polskie dziedzictwo kulturowe na Łotwie – niewykorzystany potencjał turystyczny, „Turystyka Kulturowa”, 2011, 11, s. 37-38

Foto