Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Misjonarze, Krasław (św. Ludwika Króla)
Дело о секретном наблюдении за служителями м-рей миссионерского ордена в местечках Освее, Замощинах и Креславке / Sprawa o tajnym monitoraniu zakonników misjonarzy w miasteczkach: Ośwej, Zamoszcze i Krasławie, 1832 r.
wprowadzono: 27.04.2016 10:51 | ost. aktualizacja: 27.04.2016 10:51
Дело по отношению МВД о доставлении сведений о священнике Креславского миссионерского м-ря Ролевиче, назначенном в Екатеринославскую губ. / Sprawa na wniosek ministerstwa spraw wewnętrznych o dostarczenie informacji o zakonniku klasztoru misjonarzy w Krasławie Rolewiczu, wyznaczonego do gubernii jekatierinosławskiej, 1832 r.
wprowadzono: 27.04.2016 10:51 | ost. aktualizacja: 27.04.2016 10:51
Здания упраздненного римско-кат. м-ря в Креславке – православным / Budynki zniesionego rzymsko-katolickiego klasztoru w Kresławce (Krasławiu?) [przekazane] prawosławnym., 1867 r.
wprowadzono: 02.07.2014 16:15 | ost. aktualizacja: 02.07.2014 16:15
О заштатном Краславском м-ре (миссионеры) / O ponadetatowym klasztorze w Krasławiu (misionarzy)., 1864 r.
wprowadzono: 02.07.2014 16:15 | ost. aktualizacja: 02.07.2014 16:15