Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Dominikanie, Krasnobród (Nawiedzenie NMP)
Luźne akta gospodarcze dotyczące klasztoru OO. Dominikanów w Krasnobrodzie, z lat 1786 – 1805, 1786 - 1805 r.
wprowadzono: 27.05.2014 10:19 | ost. aktualizacja: 27.05.2014 10:19
Michał Potocki starosta grodzki krasnostawski potwierdza dokument z 9 lutego 1699 r. w którym Aleksander hrabia na Tarnowie i Marianna z Dzieduszyckich (przejęcia) dobra Hruskie wraz z przyległościami, i dokonuje tej egzekucji w obecności Szymona Piotrowicza oraz Andrzeja Morawskiego i Andrzeja Sikorskiego. Następuje to uprzedniej interwencji Ambrożego Piskarzewicza, przełożonego konwentu krasnobrodzkiego, na skutek wniesienia przez niego skargi rewindykacyjnej, 15.08.1700 r.
wprowadzono: 13.02.2014 15:02 | ost. aktualizacja: 13.02.2014 15:02
Zbiór dokumentów z lat 1620-1780 dotyczących klasztorów dominikańskich w Polsce, 1620 - 1780 r.
wprowadzono: 15.04.2014 11:49 | ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03