Klasztor:
Dominikanie, Krasnybór (św. Katarzyny) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 17.06.2016 23:43

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1685 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1820 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Krasnybór

Nazwa inna/e: lit. Krasniburas

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. podlaskie, pow. augustowski

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Dominikanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Kaznodziejów

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Skrócona nazwa łacińska: OP

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1685 r.

Opis:

Zakonników sprowadziła Konstancja z Dolskich, żona Samuela Chreptowicza (chorąży starodubowski) (EK, 9, 1217).

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: dependencja

Charakter dependencji: wikariat

Wezwanie kościoła: św. Katarzyny

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewska pw. św. Anioła Stróża = Provincia Lithuana S. Angelí Custodis

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: wileńska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1820 r.
  • Opis:

   Według Encyklopedii Katolickiej, dominikanie przebywali do 1825 r. (EK, 9, 1217).

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 53.7279 23.1990 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Jemielity Witold, Wrzeszcz Maria, Krasnybór, Encyklopedia katolicka, t. 9: Kinszasa - Krzymuska, Lublin, 2002, kol. 1216-1217
 • Bieńkowski Ludomir, Ankieta zakonna Garampiego z 1773 roku. Podstawa źródłowa do tabel nr 1-69, [w:] Bieńkowski Ludomir, Kłoczowski Jerzy, Sułowski Zygmunt (red.), Zakony męskie w Polsce w 1772 roku. Ordines regulares virorum in Polonia anno 1772, (Materiały do Atlasu Historycznego Chrześcijaństwa w Polsce, 1), Lublin, 1972, s. 208 nr 38